Utomhusprofilering

uteverksamhet

På Förskolan Utsikten ser vi naturen som en stor kunskapskälla och därför vistas vi utomhus nästintill hela dagarna året runt. Barn upptäcker med alla sinnen och upplever med hela kroppen. När barn rör sig i naturen utvecklar de på ett naturligt sätt sin motorik samt förmåga att uppfatta och tolka olika intryck.

Inom utomhuspedagogiken får barn kunskaper genom upplevelsebaserat lärande, både enskilt och tillsammans med andra, som berör och befästs i hela kroppen. Vår lärandemiljö; naturen, utvecklar och stärker kreativiteten och fantasin hos barnen. Utomhusmiljön består av naturens egna utmaningar och lekställen med få färdiga leksaker.

uteverksamhet 2