Himlakul

På Himlakul samlas hela förskolan tillsammans och har en samling. Under sommarhalvåret sker det utomhus och under vinterhalvåret sker det i Mössebergsgårdens kyrksal. Samlingen startas med att vi tänder ett ljus och sedan sjunger vår ”Himlakul-sång”. Efter det berättar , gestaltar eller dramatiserar någon av oss lärare med eller utan hjälp av barnen en bibeltext. Under höstterminen 2014 har vi valt bibeltexter som har en matematisk anknytning, exempelvis Noa och arken, Sackaios och Det förlorade fåret. Vi försöker att sjunga mycket under samlingen och använder oss då bland annat av sånger ur boken ”Himmelbitar”. När samlingen når sitt slut avslutar vi med att be vår himlakul-bön (Nying-bönen) tillsammans.

Käre far i himlen, tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill.
Lär oss här på jorden, tycka om varann.
Låt oss få en framtid, skyddad av din hand.
Amen

Efter bönen sjunger vi sången ”Jesus nu har jag bett till dig” och ger varandra en kram.

 IMAG2901