Kristen profilering

På Förskolan Utsikten genomsyras hela verksamheten av vår kristna värdegrund. Vi förmedlar glädje och trygghet till varje barn genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla. Den kristna profileringen visar sig i det naturliga samspelet, genom bön tillsammans med barnen, kristna sånger och böcker, bibelsamlingar och firandet av våra kristna högtider. Som en röd tråd genom allt vi gör löper ”Den gyllene regeln”, som Jesus formulerade:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. (Matt 7:12)