Tema våren 2014

På förskolan Utsikten har vi valt att ha ett gemensamt tema under våren. Vi har valt att kalla det ”Jag och mina kompisar”.

De övergripande mål vi valt för temat är:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  •  utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.,
  • utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra,
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Våra olika grupper kommer att arbeta med temat på olika sätt men vi strävar ändå mot samma mål.

Klicka på bilden för att se vår kvalitetsredovisning för vt-2014

bild till hemsidan