Smultron

Våren 2015

Under våren kommer vi att ta utgångspunkt i sagan ”Guldlock och de tre björnarna” i vårt arbete.

Oktober månad

I Smultrongruppen har vi tagit tillvara på de tillfällen som ges till att föra in matematik på ett naturligt sätt i vårt arbete med barnen. I Läroplanen står det att ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.” Leken är en del av matematikens grunder och barnen har fått tillfälle att leka både regellekar som Björnen sover och lekar där en hasselbuske kan förvandlas till en motorcykel.

Bild2

Tillsammans med dockan Petronella har vi använts oss av det överblivna vattnet i vår vattenflaska till att undersöka vilken kåsa som rymmer mest och minst. Under en lite längre promenad hittade vi en stock att klättra över, gömma oss bakom och ställa oss på. Pinnar är alltid spännande och en dag letade vi efter långa och korta. I rutschkanan har barnen åkt ner och sedan gått uppför trappan många, många gånger.  Vi har också tagit vara på det som hör hösten till genom att plocka löv i olika storlekar och färger som vi sedan laminerade och räknade. Vid det tillfället gjorde barnen också upptäckten att plasten förvandlades från mjuk till varm och hård.

September månad

När vi såg hur intresserade barnen var av vatten när det regnade ute, beslöt vi att ha ett tillåtande och positivt förhållningssätt gentemot det. Å, vad härligt att det regnar idag! Tänk vilka härliga vattenpölar det blir att hoppa i då. Vad gör det om det kommer in lite vatten i nacken, när det är så spännande att höra regnet som droppar på sydvästen. Barnen har också fått lära känna dockan Petronella som bor i Plaskeby och som älskar när det regnar och nästan blir ledsen och behöver tröstas när solen skiner. Hon har en egen sång som hon har lärt oss.

Bild3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen… (Lpfö-98 rev. -10)

smultron till hemsidan

I Smultrongruppen går det just nu 10 stycken barn i åldrarna 1-2,5år. Under hösten har vi valt ett tema som möter barnens stora intresse för djur och andra företeelser i sin närmiljö. Vi har valt att kolla på vad vi  möter i vår närmiljö”. Det första vi gjorde en liten djupdykning kring var sniglarna som vi dagligen möter på väg till skogen. Några av frågorna vi har ställt oss är:

  • Hur ser sniglarna ut?
  • Vad äter sniglarna?
  • Vart tar sniglarna vägen på vintern?

Vi har tillsammans målat sniglar med hjälp av flaskfärg, vi har skapat sniglar i lera som vi sedan målat och vi har även skrivit ordet ”snigel” med hjälp av ljusbordet.

smultron till hemsidan 2 smultron till hemsidan 3