Smultron

Bild1

Smultronbarnen visade i leken ett stort intresse för ”lutande plan” vilket vi har utmanat under våren. Vi har använt oss av skivor, rör och naturens egna lutningar för att utmana deras tankar.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar        

               (Utbildningsdepartementet, 2010, s.10).