Lingon

Matematik är mycket mer än bara siffror och tal. Matematik handlar också om självförtroende och fantasi, att lita på sin egen förmåga och att lösa olika typer av problem (Leka och lära matematik ute – Naturskoleföreningen).

imagesWFMUE2XP

Det finns många vanliga ord som ofta förekommer i matematiska sammanhang, därför har vi i Lingongruppen arbetat med lägesord och jämförelseord. Lägesord kan vara ord som på, över, under, framför och bakom. Jämförelseord är ord som stor större störst, liten mindre minst. Mattepåsen med uppdrag har vi använt flitigt. På ett uppdragskort kan det tillexempel stå att man ska hämta en lång pinne och en kort pinne. Vi har sorterat pinnar i storleksordning och lekt följa John där vi använt lägesord, exempelvis ”gå bredvid vägen” och ”gå över stenen”. Några mattesagor har vi också tagit del av. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (lpfö98 rev.10).