Blåbär

November månad

Denna månad har vi haft avslutning på Hitta Vilse kursen, allt återberättades tillsammans med barnen och sammanfattades med tre gyllene regler för när du går vilse: Krama träd, Synas och höras samt Hålla värmen. När pojken Vilse, som kursen utgått ifrån, äntligen blev hittad… då åt han pannkakor när han kom hem. Som avslut mumsade även vi i oss nystekta pannkakor med jordgubbssylt och därefter fick alla blåbär ta emot ett diplom samt ta i hand. Stolta barn lämnade Utsikten den dagen! Vi har även hunnit med en hel del äventyr, blåbären utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö98 rev.10) genom dessa spännande lekar och upptäckter.

vilse o lek - Kopia

Minitema – Brandstationen

Blåbären har haft ett minitema som de själva bestämde med hjälp av demokratisk röstning. Valet stod mellan att fördjupa oss i mat, djur, andra språk eller brandstationen, barnen röstade fram brandstationen och vad de ville lära sig inom området. Vi i förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattning (Lpfö98 rev.10).

Först ökade vi våra kunskaper kring brand genom att bland annat gå Bamses brandskola, lära oss om brandsäkerhet på förskolan/hemmet samt ta del av flera filmer och böcker om detta. Barnen har provat på att använda sina brandkunskaper genom Brandskyddsföreningens dataspel – Flammy. Sedan fördjupade vi oss inom brandstationens arbete – vad finns på stationen? vad gör en brandman? vilka arbetar på stationen? Blåbären testade på träningspass samt att ta på sig ytterkläderna på 90 sekunder då det är den tiden brandmännen har på sig innan de ska iväg på utryckning. Diskussioner kring vilka verktyg, maskiner, olika fordon och brandsläckare som används inom yrket var spännande.

brand

Som avslutning på minitemat bjöd vi in två brandmän ifrån Räddningstjänsten som lärde oss ytterligare brandvett och lät oss utforska både brandbil samt brandmän. Blåbären fick möjlighet att lämna över bilder de skapat och få svar på frågor de skrivit ned. Vi förvandlades alla till brandmän för en stund och våra leenden gick upp över öronen under deras besök!

branman- besök

Bygg och konstruktion

Barnen i blåbärsgruppen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälpa av olika tekniker, material och redskap (Lpfö98 rev.10).

Nedan kan vi se en flygfarkost – ett fordon som flyger från ett gupp.

Ett läger – En båt fylld med julklappar (stenar) och julgranar (granris) som barn kan få köpa, pengarna köper tomten nya paket för.

byggnationer

Oktober månad – mätning, vikt och form

Blåbären har arbetat med mätning, vikt och form. I skogen letade barnen efter Cecilia Cirkel, Rudolf Rektangel, Trilla Triangel och Kalle Kvadrat. De har i grupp gestaltat olika former med hjälp av sina kroppar. Vi har arbetat med vikt. Gungbrädan på Mössebergsgårdens lekplats blev en balansvåg och vi ”vägde” oss – begrepp som väger mer än, mindre än och väger lika mycket talade vi om. Vi funderade även kring vikt i teorin – om Gud och ett barn skulle sitta på gungbrädan, hur skulle vågen se ut då? Jämförelseorden lätt – lättare- lättast samt tung- tyngre – tyngst gestaltades genom olika verktyg som barnen fick känna på och jämföra. Med hjälp av tumstock har barnen mätt varandra för att sedan mäta ut längden på papper, på så sätt kunde vi skapa längdmänniskor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö98 rev. 10). I Vilse skogen har vi byggt koja med ett staket runt och för att hålla värmen har barnen lärt sig att göra åkabrasa och gå som pingviner.

blåbär okt

Barnen dokumenterar

Blåbären har själva tagit kort på sina skapelser och berättade hur de gått till väga med byggnationerna. Nedan ser vi ett skelett från en myra, väg samt garage.

blåbär dok.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö98 rev.10).

 

Mängd, antal, ordning och talbegrepp

Det är spännande med matematik – att vi kan tänka på olika sätt.

blåbär antal

Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp (…) (Lpfö98 rev.10).

Sjuka almar

När dagen var kommen att fälla de sjuka almarna i Mössebergsparken, var blåbären självklart på plats för att titta så att allt gick rätt till. Trädens sjukdomsförlopp och orsak diskuterades, vad har inträffat? vad gör de nu? hur kommer det att bli? Liksom vilka maskiner som var på plats och deras användningsområde. I läroplanen kan vi ta del av att Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö (…) förstå hur arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (Lpfö98 rev.10).

Blåbär utflykt

Matematisk start på hösten

Nu är äntligen höstterminen här och vi i blåbärsgruppen har börjat arbeta med matematik, vilket är huvudtemat på Utsikten under hösten 2014. Tillsammans vill vi leka fram kunskaper kring begrepp och dess innebörd, vi har startat med begreppen: mönster, former, siffror, storlekar samt lägesord.

Varje ny vecka får barnen ett uppdrag, exempelvis ”Jakten på mönster” som innebär att leta efter olika mönster men även hitta på egna. Detta uppdrag utför de tillsammans i par på Utsikten och alla barn får även med sig samma uppdrag att göra hemma om de vill. Matematiken syns även i en del lekar, bland annat är barnen förtjusta i leken Matematikattack, som handlar om att lära sig om mönster, former med mera.

matte

 

Hitta Vilse

Under varje hösttermin genomgår blåbärsgruppen kursen Hitta Vilse, som är konstruerad av Civilförsvarsförbundet. Kursen handlar om pojken Vilse som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna.

Vi lär oss tillsammans med Vilse att:

  • Krama träd – att stanna på ett ställe
  • Synas och höras – blåsa i visselpipa och lägga ut pinnar på väg
  • Klä ett träd – för att du ska synas
  • Hålla värmen – bygga en koja

Bild1