Blåbär

 Temat ”Jag och mina kompisar” som vi arbetar med nu kretsar kring att lära sig att känna igen sina egna känslor samt andras. Med temat hoppas vi skapa en tryggare grupp och självständiga individer med bra självförtroende.  Vi arbetar med att skapa en ”vi-känsla” i gruppen genom samarbetsövningar, ”lita på varandra övningar”, föra samtal om känslor och barnen övar på att uttrycka sina egna och orsaken bakom. Tillsammans har vi infört bland annat ett dagsschema, schema för ytterkläder, toalettskyltar för att barnen ska bli mer självständiga och medvetna om sin vardag.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.(Utbildningsdepartementet, 2010, s.8).

                      blåbär1     blåbär