Förskolan Utsikten

VUCP1901

Alla barn på vår förskola ska känna trygghet och bemötas med respekt och värme i en kreativ och lärande miljö. Utforskande och lust att lära, tillsammans med vår kristna- och utomhusprofilering utgör grunden för den pedagogiska verksamheten.

Vår verksamhet bygger på att ge barnen en positiv känsla för och kunskap om samspelet i naturen och vår kristna värdegrund. Genom att leka och lära i naturen med det material som den erbjuder, vill vi ge barnen nycklar till nya världar. Naturen är en fantastisk lekplats, där barnen får leka, skapa och lära året runt. Under sommarhalvåret lagar vi och äter vår egen lunch utomhus en dag i veckan. Lunchen lagas över öppen eld och vi är måna om att laga all mat från grunden.

Vi pedagoger ÄR och GÖR kvalitet, därför arbetar vi ständigt med att förbättra verksamheten och oss själva. Verksamheten utgår ifrån att vi utmanar och stimulerar barnen genom att observera och fånga upp deras intressen. Vi tror på att arbeta pedagogiskt utifrån det som intresserar barnen och att ge barnen ansvar utifrån sin förmåga och utveckling samt möjlighet att påverka sin vardag. Hos oss arbetar vi med att göra lärandet synligt för att berika barnens självkänsla, att våga uttrycka sig och prova.

Förskolan Utsikten drivs av Equmeniakyrkan Falköping (tidigare Falköpings missionsförsamling) genom ett nära samarbete med Falköpings kommun. Verksamheten är belägen på Mössebergs sluttning med en vacker utsikt över staden och har skog- och parkmiljö runt knuten. Vi arbetar i tre åldersindelade grupper Blåbär, Lingon och Smultron och tar emot ca 38 barn i åldern 1-6 år.

Du som förälder är en viktig del i vårt gemensamma arbete med barnen.

Välkommen till Förskolan Utsikten!